Contact formSubject:
Content:
Sender:
Contact e-mail:
The customer service working hours:
Monday - Friday 9:00 - 16:00
E-mail:
phone: +48 690 564 102

Company details:
Handlosfera.pl sp. z o.o.
Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn
11-041 Olsztyn, PolandView larger map
Inowacyjna Gospodarka Handlosfera.pl Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Unia Europejska
www.europa.eu
PO IG
www.poig.gov.pl

Instytucja Zarządzająca Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl
Instytucja Wdrażająca PARP
www.parp.gov.pl
LoadingLoading